آرشیو برچسب: ورق اتصال بادبند


www.ksoft.ir

اثر ورق اتصال بادبند بر رفتار اتصال مفصلی تیر به ستون با نبشی بالا و پایین

چکیده مقاله: در اتصالات سازه های فلزی به صورت کلی دو نوع اتصال مفصلی و گیردار در نظر گرفته میشود. در تئوری، در اتصالات گیردار چرخش وجود ندارد و اتصالات مفصلی نیز قادر به انتقال لنگر نمیباشند. ولی در واقیت، در اتصال گیردار انعطاف پذیری کمی وجود دارد که باعث چرخش جزئی اتصال میگردد و همچنین اتصالات مفصلی ظرفیت کمی در انتقال لنگر از خود نشان میدهند. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی به روش اجزای محدود، اثر لچکی های مثلثی و ذوذنقه ای شکل بر نمودار ممان – دوران در اتصال تیر به ستون با نبشی بالا و پایین بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که وجود لچکی در ناحیه اتصال موجب افزایش سختی و تغییر رفتار مفصلی اتصال میگردد و این نوع اتصال میتواند به عنوان اتصال گیردار تلقی گردد.

ادامه مطلب