مقایسه نتایج “نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی مقاطع” با نتایج SAP2000

مقایسه چند نمونه از محاسبات صورت گرفته با “نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی مقاطع” با خروجی SAP2000 :

مقطع I شکل در sap:

نتایج Sap :

معرفی مقطع در نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی:

انتقال محور ها به مرکز سطح:

مشاهده ترسیمات و نتیایج:

 

    

مقطع باکس:

نتایج sap:

معرفی مقطع در نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی:

نتایج :

 

 

چرخش محور ها :

نتایج :

مقطع لوله ای:

نرم افزار Sap2000 :

نتایج Sap2000:

نرم افزار اندرویدی مشخصات هندسی:

نتایج:

                    

                   

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of