روش های محاسبه آرماتور های تقویتی در ای سی دی

پس از مشخص نمودن مقدار آرماتور های اصلی، مقدار آرماتور های تقویتی بر اساس اختلاف بین آرماتور مورد نیاز و آرماتور اصلی محاسبه میگردد و به سه روش مختلف قابل نمایش در ترسیمات میباشد.

armatore_taghviati_ecd

روش اول :

با انتخاب گزینه “محاسبه خودکار آرماتور های تقویتی” ، تعداد آرماتور مورد نیاز بر اساس قطر معرفی شده توسط کاربر در هر طبقه محاسبه و در ترسیمات نمایش داده میشود.

روش دوم:

با انتخاب “درج مساحت آرماتور های تقویتی” ، مساحت مورد نیاز بر روی ترسیمات درج میگردد.

روش سوم:

با انتخاب گزینه “درج مقادیر تعریف شده توسط کابر” ، جدول بازه های مختلف مساحت و میزان آرماتور ها نمایان میگردد.

در این جدول بازه های مختلف سطح مقطع و میزان آرماتور مورد نیاز ، توسط کاربر قابل تعریف میباشد و نرم افزار ای سی دی با توجه به بازه های موجود میزان آرماتور تقویتی را در ترسیمات محاسبه و درج میکند.

rang_taghviati_ecd

به عنوان مثال مطابق جدول بالا در صورتی که سطح مقطع تقویتی مورد نیاز بین 6 الی 9 سانتی متر مربع باشد آرماتور تقویتی در ترسیمات [2 φ 18+1 φ 16]  خواهد بود و برای 3.3 الی 4.4 سانتی متر مربع [2 φ 16] منظور خواهد شد.

توجه نمایید که برای هر بازه حداکثر 2 نوع قطر مختلف قابل تعریف میباشد و در صورتی که سطح مقطع آرماتور تقویتی مورد نیاز در هیچ بازه ای تعریف شده نباشد نرم افزار ای سی دی مساحت مورد نیاز برای آرماتور تقویتی را در ترسیمات درج خواهد نمود.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments