سریال

راهنمای فعالسازی نرم افزار ها

راهنمای فعالسازی نرم افزار
(نرم افزار راهسازی راهکار – نرم افزار مدیریت دفاتر مهندسی آسان دفتر)

جهت فعالسازی نرم افزار راهسازی راهکار و نرم افزار مدیریت دفاتر مهندسی آسان دفتر مراحل زیر را دنبال نمایید:

1- پس از نصب (تریسیم فونداسیون – نرم افزار راهسازی راهکار – نرم افزار مدیریت دفاتر مهندسی آسان دفتر) سریال نرم افزار در اختیار شما قرار میگیرد. (این سریال برای هر سیستم منحصر به فرد میباشد)(در نرم افزار ای سی دی سریال قفل سخت افزاری مورد نظر میباشد)

سریال

2 – با به همراه داشتن سریال نرم افزار و خرید لایسنس کد از فروشگاه ، با مراجعه به صفحه زیر، و ورود اطلاعات مورد نیاز کد فعالسازی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

کدفعالسازی

کد فعالسازی

 

دریافت کد فعالسازی نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی ای سی دی https://ksoft.ir/ecd_activation

دریافت کد فعالسازی نرم افزار راهسازی راهکار  https://ksoft.ir/rahkar-activation

دریافت کد فعالسازی ترسیم فونداسیون  https://ksoft.ir/safe_activation

دریافت کد فعالسازی نرم افزار مدیریت دفاتر مهندسی آسان دفتر https://ksoft.ir/daftar-activation