نرم افزار راهسازی راهکار

RahkaR Road Software - نرم افزار راهسازی راهکار

RahkaR Road Software – نرم افزار راهسازی راهکار

نرم افزاری حرفه ای جهت انجام پروژه های راهسازی، محاسبات و ترسیم خط پروژه ، محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی و ترسیم مقاطع عرضی و ترسیم محنی بروکنر، محاسبات و ترسیم انواع قوس های افقی شامل قوس ساده و قوس دو مرکزی و قوس سه مرکزی و قوس دایره -کلوتوئید – دایره و قوس سرپانتین و …

ویژگی های نرم افزار  راهسازی راهکار

 • ذخیره تمام اطلاعات پروژه در یک فایل
 • انجام مطالعات ترافیکی مطابق با آیین نامه های ایران
 • تعیین تعداد خطوط راه
 • ارزیابی راه موجود
 • تعیین شعاع حداقل در قوس های افقی و قائم
 • محاسبات قوس ساده
 • محاسبات قوس دو مرکزی -در سه حالت مختلف
 • محاسبات قوس سه مرکزی -درچهار حالت مختلف
 • محاسبات قوس سرپانتین
 • محاسبات قوس کلوتوئید – دایره- کلوتوئید
 • تعیین حداقل طول سرشکن در قوس های افقی
 • محاسبات تعریض راه
 • محاسبه مسافت پاکسازی
 • ترسیم مسیر افقی راه
 • ترسیم تمام انواع قوس های افقی
 • انجام عملیات خاکی
 • قابلیت وارد کردن اطلاعات درون محیط برنامه
 • محاسبه سطح مقطع عرضی راه
 • قابلیت معرفی سطح های مختلف در راه
 • قابلیت معرفی برم
 • قابلیت معرفی شیب های متفاوت در خاکریز ها
 • ترسیم مقاطع عرضی راه به صورت رنگی
 • ترسیم پروفیل طولی
 • ترسیم خط پروژه
 • ترسیم قوس های قائم سهمی
 • محاسبه کل حجم عملیات خاکی و محاسبات بروکنر
 • ترسیم منحنی بروکنر
 • ترسیم جهت قوس های افقی
 • قابلیت معرفی پل و تونل و لحاظ حجم صفر در آنها
 • قابلیت کنترل خطا
 • قابلیت چاپ داده های ورودی و خروجی
 • کلیه ترسیمات درون محیط برنامه با قابلیت ویرایش می باشند
 • قابلیت ذخیره و چاپ کلیه ترسیمات بدون نیازبه نرم افزارهای کمکی
 • امکان ذخیره ترسیمات با فرمت های اتوکد
 • قابلیت ذخیره کلیه داده های وارد شده با امکان ویرایش و حذف
 • نمایش کلیه داده های ورودی و خروجی به صورت جدول بندی شده
 • قابلیت انتقال داده های ورودی و خروجی به محیط اکسل
 • محاسبات تئوری های یک لایه و دو لایه در روسازی
 • قابلیت فراخوانی و ادامه پروژه در آینده یا ایجاد یک پروژه جدید
 • امکان تغییر زبان به فارسی یا انگلیسی

و ….


آموزش تصویری انجام پروژه راهسازی توسط نرم افزار راهسازی راهکار:

 


Download “دانلود رایگان نسخه کامل نرم افزار راهسازی راهکار ورژن 3.6”

RahkaR-full.msi – 24027 بار دانلود شده است – 10,38 مگابایت

	دانلود دفترچه راهنمای نرم افزار راهسازی راهکار با فرمت pdf

	دانلود راهنمای نرم افزار راهسازی راهکار

	نمونه فایل خروجی نرم افزار راهسازی راهکار شامل محاسبه حجم خاکبرداری و حجم خاکریزی و خط پروژه و پروفیل طولی و مقاطع عرضی

» آموزش آنلابن نرم افزار راهسازی راهکار


فایل قرار داده شده جهت دانلود نسخه کامل نرم افزار راهسازی راهکار میباشد،برای استفاده از تمام امکانات نیاز به وارد نمودن کد فعالسازی نرم افزار میباشد.
بدون فعالسازی نرم افزار راهسازی راهکار محدودیت های زیر هنگام کار وجود خواهد داشت: (امکان ذخیره پروژه و ذخیره ترسیمات و چاپ محدود شده است، امکان ورود و خروج داده ها به اکسل محدود میباشد، حداکثر تعداد سومه ها در قوس های افقی پنج عدد میباشد، حداکثر تعداد ایستگاه های قابل معرفی به سی عدد محدود شده است)

دریافت کد فعالسازی نرم افزار راهسازی راهکار

راهنمای دریافت کد فعالسازی نرم افزار راهسازی راهکار

راهنمای خرید لاینس کد نرم افزار راهسازی راهکار