دوره تناوب حاصل از تحلیل

تعیین زمان تناوب (Period) حاصل از تحلیل سازه در Etabs

تبصره بند 3-3-3-1 ویرایش چهارم آیین نامه 2800 :

فایل جدیدی ایجاد کرده و سختی خمشی اعضای سازه های بتنی را مطابق مقادیر زیر تغییر دهید:

تیرها: 0.5 Ig
ستون ها: Ig
دیوار ها: Ig

در روابط بالا سختی قطعات بتن آرمه مطابق بند 3-3-3-3 ویرایش چهارم آیین نامه 2800 تنها برای محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان کاربرد دارد.

پس از انجام آنالیز دوره تناوب محاسبه شده توسط نرم افزار ایتبس از مسیر های زیر قابل مشاهده میباشند:

   display >> show tables >> modal participating mass ratios

Etabs 2015

periodدوره تناوب حاصل از تحلیل Etabs در راستای X  برابر 1.096 ثانیه و در راستای Y برابر با 0.675 ثانیه میباشد.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments