تیرچه فولادی با جان باز

اجرای سقف تیرچه و بلوک – تیرچه های فلزی

یکی از انواع متداول سقف های بتنی، سقف های تیرچه و بلوک هستند. طرح و اجرای آسان تر و صرفه اقتصادی، فلسفه اصلی رجوع به سقفهای تیرچه و بلوک است. تیرچه فولادی با جان باز عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا میشود. تیرچه فولادی با جان باز در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرد.

معرفی سقف تیرچه و بلوک
یکی از انواع متداول سقف های بتنی، سقف های تیرچه و بلوک هستند. طرح و اجرای آسان تر و صرفه اقتصادی، فلسفه اصلی رجوع به سقفهای تیرچه و بلوک است.

سقف با تیرچه فولادی با جان باز

تیرچه فولادی با جان باز

تیرچه فولادی با جان باز:
تیرچه فولادی با جان باز عضو پیش ساخته ای است که به صورت خرپاهای ویژه دوسر ساده اجرا میشود. تیرچه فولادی با جان باز در سه مرحله تحت بارگذاری قرار میگیرد.
در مرحله اول باربری ، تیرچه هنگام حمل و نقل ، بار ناشی از وزن خود را ، در مرحله دوم، در زمان اجرای سقف و قبل از گرفتن بتن، بار مرده سقف (شامل وزن سقف، تیرچه، بلوک، بتن درجا و قالب ها) و بار زنده عوامل اجرایی را در حد فاصل تکیه گاه های تیرچه تحمل میکند.
در مرحله سوم باربری و پس از گرفتن بتن، مقطع مرکب شامل تیرچه و بتن، تنش های ناشی از تمامی بارهای وارده به سقف را تحمل میکند

اجزای تیرچه فولادی با جان باز
تیرچه فولادی برای تحمل مراحل سه گانه بارگذاری از اجزای زیر تشکیل شده است:
بال تحتانی
بال تحتانی تیرچه که از تسمه ساخته میشود، بعنوان عضو کششی خرپا عمل کرده و بار های وارده در سه مرحله بارگذاری ذکر شده را تحمل میکند
اعضای قطری
اعضای قطی تیرچه که معمولا از میلگرد میباشند به عنوان عضو مورب خرپا عمل نموده و به کمک اعضای کششی و فشاری، ایستایی لازم را برای تحمل بارهای وارده در سه مرحله سه مرحله بارگذاری تامین مینمایند
بال فوقانی
بال فوقانی تیرچه ، از نبشی ، تسمه یا ناودانی ساخته شده و در داخل بتن پوششی قرار میگیرد.

اجرای تیرچه فولادی با جان باز

تیرچه فولادی

آرماتور افت و حرارت و آرماتور منفی
به منظور مقابله با تنش های متفرقه در بتن پوششی درجا و برای جذب تنش های ناشی از افت و تغییر حرارت، آرماتورهایی در دو جهت عمود برهم و در قسمت بالایی بتن سقف و روی بلوک ها تعبیه می گردند که آرماتور افت و حرارت (حرارت و جمع شدگی) نامیده می شود. در صورتی که ارتفاع تیرچه خرپایی به حدی باشد که آرماتور بالایی تیرچه در محل تعبیه آرماتورهای افت و حرارت قرار گیرد، می توان از آرماتور مذکور به عنوان آرماتور افت و حرارت در جهت طولی تیرچه استفاده کرد.

کلاف میانی
برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک و همچنین در محل هایی که بار منفرد موجود باشد، کلاف میانی بتنی که جهت آن عمود بر جهت تیرچه هاست در سقف تعبیه میشود
عرض کلاف نباید کمتر از 10 سانتی متر اختیار شود.

نحوه ی اجرای سقف تیرچه و بلوک – تیرچه های فلزی

بالا بردن و نصب و جوشکاری تیرچه فولادی
قبل از نصب تیرچه ها باید اختلاف سطح سقف های ساختمان، محل طره ها، تیغه بندی روی سقف ها، بازشوها و محل عبورلوله های بخاری و غیره، به دقت مورد بازبینی و کنترل قرار گیرد. تیرچه های فولادی با جان باز در سازه های فولادی و نیز سازه های بتنی قابل اجرا میباشند.

نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی بدون نیاز به تقویت

نحوه اتصال تیرچه به تیر فولادی با تقویت گوشواره

محدودیت مربوط به طول جوش در هر طرف تیرچه حداقل برابر 5 سانتی متر میباشد و بال فوقانی تیرچه ها نباید به تیرهای نشیمن جوش شود

جوش محل اتصال تیرچه به تیر اصلی فولادی

در صورتی که بال تحتانی تیرچه ها بالاتر از بال تحتانی تیر اصلی باشد، باید تکیه گاه مناسبی بر روی جان تیر اصلی تعبیه گردد. برای این منظور استفاده از نبشی مناسب است. طول نبشی باید حداقل 2 سانتی متر بزرگتر از عرض بال تحتانی باشد.

نبشی نشیمن در محل اتصال تیرچه به تیر اصلی فولادی

در سازه های بتنی، نحوه کارگذاری و اتصال تیرچه های بتنی باید به گونه ای باشد که بال تحتانی تیرچه ها روی قالب چوبی یا فلزی زیر تیر قرار گیرد

نحوه کارگذاری قالب چوبی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی

نحوه کارگذاری قالب چوبی در محل اتصال تیرچه به تیر فولادی

اجرای کلاف های عرضی

اجرای کلاف عرضی به دو صورت امکان پذیر است

اجرای کلاف عرضی با استفاده از قالب آماده

در این روش از قالب های بتنی آماده، در قسمت تحتانی و یک میلگرد به قطر حداقل 12 میلیمتر که کاملا مستقیم و بدون خم باشد، در قسمت فوقانی استفاده میشود

کلاف عرضی

نحوه اتصال میلگرد های کلاف عرضی به تیرچه فولادی

اجرای کلاف عرضی به وسیله قالب بندی
در این روش از یک میلگرد در قسمت پایینی استفاده شده و به بال تحتانی تیرچه ها جوش میشود و میلگرد فوقانی کلاف عرضی مانند روش فوق به بال فوقانی جوش میشود.

اجرای کلاف عرضی به وسیله قالب بندی

برای قالب بندی کلاف عرضی از تخته هایی به عرض حداقل 12 سانتیمتر و ضخامت 2 سانتیمتر استفاده میشود.

جزئیات اتصال کلاف عرضی

هنگام جوشکاری میلگرد کلاف عرضی، باید دقت شود که تیرچه در اثر جوش آسیب نبیند. اگر میلگرد کلاف عرضی کوتاه باشد، لازم است همپوشانی (over lap) آن را با قرار دادن میلگردها کنار یکدیگر و جوشکاری به طول حداقل 5 سانتیمتر تأمین کرد
در صورت وجود تیرهای فرعی بین ستونی (Tie)، میلگردهای کلاف عرضی به آنها نیز جوش می شوند. لازم است در دهانه های 3 تا 5.5 متر از یک ردیف و دهانه های بیش از5.5 متر از دو ردیف کلاف عرضی استفاده شود

در سقف های تیرچه و بلوک با تیرچه های فولادی استفاده از کلاف عرضی در تمام دهانه ها الزامی میباشد. برای دهانه های کوچکتر از 3 متر تنها نصب میلگرد و جوش دادن آن به تیرچه ها کفایت میکند و نیازی به ایجاد فاصله بین بلوک ها برای نفوذ بتن (کلاف عرضی پنهان ) نیست

قالب بندی
برای قالب بندی از تخته هایی به عرض 12 تا 20 سانتی متر و ضخامت 2 سانتی متر استفاده می شود. برای جلوگیری از خروج بتن از کناره های تیرهای لانه زنبوری با دیگر فضاها باید از تخت هی قالب بندی استفاده نمود. تخته ها باید بعد از بسته شدن کاملاً محکم باشند، به نحوی که فشار زیاد بتن ریزی را تحمل نمایند

نحوه اجرای قالب بندی تیرچه

بلوک چینی
بعد از قالب بندی کلا فها و بازشوها، نصب بلو کها انجام میشود.

اجرای آرماتوهای افت و حرارتی
میلگرد های افت و حرارت به منظور مقابله با تنش های ناشی از حرارت در بتن اجرا میشود. اتصال این میلگرد ها به تیرچه ها با سیم یا جوش خواهد بود.

مهار جانبی سقف تیرچه فلزی

نرم افزار اندرویدی محاسبه تیرچه فلزی

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments