نرم افزار ای سی دی

 [slideshow_deploy id=’133′]

Easy Concrete Detailing – ECD نرم افزار ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی

نرم افزار ECD نرم افزاری جهت ترسیم جزئیات سازه های بتنی میباشد که با استفاده از خروجی های نرم افزار Etabs  و SAP2000 و SAFE به صورت خودکار تمامی جزئیات میلگرد گذاری و خاموت گذاری و مقاطع تیرها و ستون ها و دیوار های برشی و فونداسیون را درون محیط برنامه ترسیم نموده و فایل های خروجی را با مقیاس مورد نظر و با فرمت دلخواه dwg یا dxf آماده می نماید .
» ویژگی های نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی ای -سی- دی
 • ترسیم جزئیات اجرایی فونداسیون از خروجی های Safe
 • ورود داده ها با استفاده از خروجی    Etabs و SAP2000
 • ترسیم جزئیات ستون گذاری و تیر ریزی
 • ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی ستون ها
 • ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی تیر های سرتاسری
 • ترسیم جزئیات مقطع و آرماتورگذاری پله
 • قابلیت میلگرد گذاری (اصلی و تقویتی) تیرهای سرتاسری در پلان هر طبقه
 • قابلیت معرفی آرماتورهای سرتاسری و استفاده از آنها در آرماتور گذاری مقاطع
 • قابلیت معرفی آرماتور خاموت و فواصل خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها و تعیین آرماتور گذاری در ناحیه ویژه
 • خاموت گذاری خودکار تیر ها و ستون ها بر اساس قابلیت شکل پذیری سازه و آئین نامه آبا
 • تشخیص تیرهای سرتاسری به صورت خودکار با قبلیت ویرایش دستی و ترسیم آنها
 • قابلیت  تعریف نحوه آرماتور گذاری در تیر ها بر اساس روابط آیین نامه ای
 • تعیین خودکار میزان آرماتور های تقویتی مورد نیاز در تیر ها
 • تعیین تعداد آرماتور های طولی  در مقاطع تیر و ستون بر اساس سطح مقطع موجود در خروجی Etabs و آرماتورهای معرفی شده توسط کاربر
 • قابلیت تعریف مقیاس ترسیم در جهت عمودی و افقی و مقیاس مقاطع هنگام ترسیم عناصر
 • قابلیت تعیین رنگ دلخواه جهت ترسیم اجزای مختلف تیرها و ستون ها و مقاطع آنها
 • ترسیم تمام جزئیات در محیط برنامه با قابلیت ویرایش اجزای ترسیمی بدون نیاز به نرم افزار های جانبی مانند اتوکد
 • قابلیت ذخیره ترسیمات با فرمت فایل های اتوکد (dwg , dxf )
 •  قابلیت پرینت گرفتن از خروجی ها از درون محیط نرم افزار
 • تیپ بندی خودکار ستون ها
 • محاسبه و ترسیم جدول میلگرد گذاری و تهیه لیستوفر تیر ها و لیستوفر ستون ها
 • محاسبه حجم بتن مورد نیاز در تیر ها و ستون ها
 • ترسیم دیوار های برشی در همه حالت ها (Simplified   , Uniform , General )
 • قابلیت کنترل خطاهای موجود در فایل خروجی Etabs
 • قابلیت تغییر زبان نرم افزار به فارسی یا انگلیسی
 • کنترل میزان مجاز نسبت تنش ها
 • کنترل میزان حداکثر و حداقل آرماتور مجاز مقاطع بر اساس آئین نامه ایران
 • سازگار با تمامی نسخه های ایتبس (Etabs 9.x – Etabs 2013 – Etabs 2015 – Etabs 2016)
 • سازگاری با نسخه های ویندوز 32 و 64 بیتی

نرم افزار ای سی دی - ECD

» آموزش تصویری نرم افزار ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی اس سی دی
دانلود ها :

[download id="852" template="title"]
[download id="846" template="title"]
[download id="848" template="title"]
[download id="850" template="title"]

»دانلود رایگان نسخه نمایشی نرم افزار ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی ای سی دی

» مشاهده راهنمای نسخه 3.6 نرم افزار ترسیم جزئیات سازه های بتنی Easy Concrete Detailing

» دانلود رایگان آپدیت نرم افزار ای سی دی