نرم افزار ترسیم جزئیات سازی های بتنیv.3.6Easy Concrete Detailing   (ECD)

نرم افزار ECD  نرم افزاری جهت ترسیم جزئیات سازه های بتنی میباشد که با استفاده از خروجی های نرم افزار Etabs به صورت خودکار تمامی جزئیات میلگرد گذاری و خاموت گذاری و مقاطع تیرها و ستون ها را درون محیط برنامه ترسیم نموده و فایل های خروجی را با مقیاس مورد نظر و با فرمت دلخواه dwg یا dxf آماده می نماید .

ویژگی ها

ü      ورود داده ها با استفاده از خروجی Etabs

ü      ترسیم جزئیات ستون گذاری و تیر ریزی

ü      ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی ستون ها

ü      ترسیم جزئیات مقاطع طولی و عرضی تیر های سرتاسری

ü      قابلیت معرفی آرماتورهای سرتاسری و استفاده از آنها در آرماتور گذاری مقاطع

ü      قابلیت معرفی آرماتور خاموت و فواصل خاموت گذاری در تیر ها و ستون ها و تعیین آرماتور گذاری در ناحیه ویژه

ü      خاموت گذاری خودکار تیر ها و ستون ها بر اساس قابلیت شکل پذیری سازه و آئین نامه آبا

ü      تشخیص تیرهای سرتاسری به صورت خودکار با قابلیت ویرایش دستی و ترسیم آنها

ü      قابلیت  تعریف نحوه آرماتور گذاری در تیر ها بر اساس روابط آیین نامه ای

ü      تعیین خودکار میزان آرماتور های تقویتی مورد نیاز در تیر ها

ü      تعیین تعداد آرماتور های طولی  در مقاطع تیر و ستون به صورت خودکار

ü      قابلیت تعریف مقیاس ترسیم در جهت عمودی و افقی و مقیاس مقاطع هنگام ترسیم عناصر

ü      قابلیت تعیین رنگ دلخواه جهت ترسیم اجزای مختلف تیرها و ستون ها و مقاطع آنها

ü      ترسیم تمام جزئیات در محیط برنامه با قابلیت ویرایش اجزای ترسیمی بدون نیاز به نرم افزار های جانبی مانند اتوکد

ü      قابلیت ذخیره ترسیمات با فرمت فایل های اتوکد (dwg , dxf)

ü       قابلیت پرینت گرفتن از خروجی ها از درون محیط نرم افزار

ü      تیپ بندی خودکار ستون ها

ü      ترسیم دیوار های برشی در همه حالت ها (Simplified ,Uniform,General)

ü      قابلیت کنترل خطاهای موجود در فایل خروجی Etabs

ü      کنترل میزان مجاز نسبت تنش ها

ü      کنترل میزان حداکثر و حداقل آرماتور مجاز مقاطع بر اساس آئین نامه ایران

ü      قابلیت تغییر زبان نرم افزار به فارسی یا انگلیسی

ü      محاسبه حجم بتن در تیر ها و ستون ها

ü      قابلیت محاسبه و ترسیم لیست میلگرد ها و جدول میلگرد گذاری و تهیه لیستوفر

ü      طراحی و ترسیم پله

بسمه تعالی

نرم افزار  Easy Concrete Detailing (ECD)از یک پنجره اصلی تشکیل شده است .

ورود اطلاعات مورد نیاز و اجرای فرامین و کلیه ترسیمات خروجی ها و ذخیره ترسیمات و تهیه چاپ از ترسیمات درون محیط ای سی دی صورت میگیرند .

 

 

تمامی قابلیت های ترسیمی از منوی سمت چپ در دسترس کاربر میباشند.

 

قبل از باز کردن برنامه ECD قفل سخت افزاری Tinyusb را در پورت Usbکامپیوتر وارد کنید .

 

 

خروجی گرفتن از داده های ورودی نرم افزار ECD از Etabs  :

 

قبل از شروع عملیات گرفتن خروجی از نرم افزار  Etabs ، واحد برنامه Etabs را به kgf-cm  تغییر دهید .

 

پس از آنالیز و Design پروژه هدف ما باید دو فایل حاوی اطلاعات پروژه با فرمت .e2k و فایل حاوی اطلاعات طراحی با فرمت  .txt را از برنامه Etabs استخراج کنیم .

برای این کار مسیر های زیر را در برنامه Etabs دنبال کنید :

File >Export> Save Model as ETABS .e2k Text File…

 

 

خروجی فایل حاوی اطلاعات طراحی تیرها و ستون ها:

File > Print Tables > Concrete Frame Design

 

 

 

خروجی فایل حاوی اطلاعات طراحی دیوار های برشی :

پس از معرفی و طراحی دیوار های برشی فایل متنی طراحی دیوار های برشی جهت ورود به نرم افزار ECD  را آماده مینماییم.

قبل از خروجی گرفتن از اطلاعات مربوط به طراحی دیوار برشی , واحد های مربوط به خروجی داده ها را current  تغییر میدهیم .

 

برای این کار مسیر های زیر را در برنامه Etabs دنبال کنید :

Options>ShearWallDesign

سپس واحد های RebarUnits و   Rebar /LengthUnitsرا به current تغییر میدهیم تا نرم افزار ECD از واحد kgf/cm جهت تهیه ترسیمات استفاده نماید .

 

 

سپس از مسیر زیر از نرم افزار Etabs فایل متنی خروجی را تهیه و ذخیره مینماییم .

 

File > Print Tables >Shear Wall Design

 

ورود داده ها :

پس از  تهیه ورودی های نرم افزار ECD و کلیک بر روی دکمه ورود داده ها در فرم زیر با کلیک بر روی دکمه Browseمسیری را که فایل پروژه مورد نظر را ذخیره کرده ایم انتخاب و آنها را به برنامه معرفی میکنیم و روی ok کلیک میکنیم .

 

 

پس از وارد کردن داده ها ورژن برنامه Etabs و واحد مورد استفاده و آئین نامه مورد استفاده در طراحی ، در نوار ابزار پایین پنجره اصلی برنامه قابل مشاهده می باشند .

آیین نامه ها و واحد های انتخاب شده جهت محاسبات دیوار برشی پس از باز کردن پنجره مربوط به دیوار های برشی قابل مشاهده میباشند .

 

در صورتی که فایل مدل سازه فاقد مدل دیوار برشی باشد گزینه مربوط به «خروجی دیوار برشی» غیر فعال خواهد ماند .

 

 

 

ترسیم پله:

با کلیک روی ترسیم پله پنجره تنظیمات مربوط به پله باز می شود .

تمامی اندازه گذاری ها و تنظیمات مربوط به میلگرد گذاری در روی شکل قابل تنظیم میباشند. مشخصات و اندازه هایی نظیر عرض پله، ارتفاع پله، تعداد پله ها، اندازه کف پله ها، ضخامت دال بتنی و .... در پنجره اندازه ها تعیین میگردند.

در قسمت میلگرد ها دو روش برای میلگرد گذاری وجود دارد که در روی شکل قابل مشاهده است.تعداد و فاصله میلگرد ها ی طولی و عرضی نیز در این قسمت تعیین میگردند. با کلیک بر روی گزینه ok پله ترسیم شده قابل مشاهده است.

 

 

 

ترسیم ستون ها :

با کلیک روی ترسیم ستون ها پنجره تنظیمات مربوط به ستون ها باز می شود .

در قسمت مقیاس ، مقیاس های مورد نظر جهت ترسیم انتخاب می شوند .

ضریب فاصله ها به علت در نظر گرفتن مقیاسی متفاوت در راستای افقی و عمودی هنگام ترسیم می باشند تا فواصل مشخص تر باشند.

در صورتی که گزینه "ترسیم لیست میلگرد ها" علامت دار باشد؛ جدول میلگرد گذاری و لیستوفر میلگرد ها ترسیم خواهد شد.

 

 

تیپ بندی ستون ها :

گزینه تیپ بندی ستون ها در پایین صفحه مربوط به مقیاس قرار دارد و بصورت پیش فرض انتخاب شده است .

با علامت دار بودن این گزینه نرم افزار ECD به صورت خودکار ستون ها را در حالت های مختلف Design و یا Check تیپ بندی نموده و محل آنها را در پلان ستون گذاری مشخص مینماید.

در صورتی که گزینه تیپ بندی خودکار ستون ها علامت دار نباشد تمامی ستون های موجود ترسیم خواهند شد .

 

مشاهده پلان تیپ بندی ستون ها پس از مرحله ترسیم ستون ها قابل مشاهده میباشد.

 

در قسمت رنگ ها ، رنگ های  مورد نظر برای المان ها جهت ترسیم و همچنین ضخامت خطوط المان ها ، انتخاب می شوند .

 

در قسمت اندازه فونتها ضریب مربوط به اندازه فونت ها تعریف میشود . با تغییر این ضریب اندازه فونت ها در مقیاس وارد شده ضرب میگردد.

 

در قسمت آرماتور های اصلی و برشی علامت آرماتور های برشی در ترسیمات قابل تعییر میباشد.

 

 

با کلیک بر روی علامت ذخیره که در پایین فرم ها موجود است کلیه تغییرات اعمال شده جهت استفاده در پروژهای بعدی ذخیره میگردند.

 

 

 

 

 

 

در قسمت طول ها ، طول ریشه ستون ها  و همچنین ضخامت پی قابل تغییر می باشند .

 

طول Overlap به سه روش  قابل تعریف می باشد :

-به صورت مستقیم .

- به صورت مضربی از ارتفاع ستون .

-به صورت ضریبی از قطر میلگرد ها .(ضرایب 52 و 65 برای قطر های کوچکتر و بزرگتر از 20mm بر اساس f’c=210 kg/cm2 و fy=4000 kg/cm2 محاسبه شده اند.)

 

 

 

 

 

 

 

 

طول خم :

طول مورد نیاز برای خم های 90 درجه و 135 درجه بر اساس قطر میلگرد ها معرفی میگردند.

 

در قسمت کاور نحوه تعیین کاور بر اساس خروجی های ایتبس و همچنین ضرایب رند کردن طول ها قابل ویرایش میباشند.

ضوابط آئین نامه ای :

در این قسمت نحوه خاموت گذاری بر اساس ضوابط آئیین نامه ای انتخاب می شوند .

در صورت انتخاب گزینه «رعایت پارامتر های معرفی شده توسط کاربر» زبانه آخر(خاموت ها ) فعال شده و اطلاعات وارد شده توسط کاربر به عنوان پارامتر های ترسیم مورد استفاده قرار می گیرند .

ضوابط خاموت گذاری بر اساس شکل پذیری مطابق فصل بیستم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله » می باشند .

 

قطر خاموت مورد استفاده نیز در این قسمت معرفی می شود .

گزینه مربوط به قطر آرماتور های اصلی :

در صورتی که طراحی ستون ها در نرم افزار Etabs در حالت Design انجام شده باشد ، نرم افزار ECD به صورت خودکار از قطر های موجود در Etabsکه در قسمت معرفی مقاطع معرفی می شوند ، جهت تعیین تعداد آرماتورها و تیپ بندی ستون ها استفاده مینماید.

 

در صورتی که قصد داشته باشیم نتایج ترسیمی با قطر های جدید انجام گیرد با کلیک بر روی دکمه قطر آرماتورهای اصلی قادر خواهیم بود آرماتور و یا مجموعه آرماتور های جدید را معرفی کرده و عملیات ترسیم را با آرماتورهای معرفی شده انجام دهیم .

 

در صورتی که طراحی ستون ها در حالت Check انجام شده باشد انتخاب آرماتورها در این قسمت تاثیری بر نتایج خروجی نخواهد داشت.

 

 

 

 

انتخاب آرماتورها :

جهت معرفی آرماتور های مورد استفاده نرم افزار ECD برای استفاده در ستون ها (هنگامی که در نرم افزار Etabs بر روی حالت Design  قرار داشته باشند ) استفاده می شود.

 

توجه : برای دسترسی به پنجره انتخاب آرماتور های اصلی در نسخه های جدید ECD ، روی دکمه «قطر آرماتور اصلی»  ، در قسمت ضوابط آئیین نامه ای کلیک کنید .

 

 

با انتخاب هر یک از آرماتورها و کلیک بر روی دکمه های + و - ، قابل اضافه شدن و حذف می باشند .

 

         جهت اضافه کردن آرماتور های جدید باید از منوی

Option > preferences > Reinforcement Bar Sizes…

        در Etabs استفاده کنیم .


خاموت گذاری توسط کاربر :

در قسمت خاموت ها فاصله خاموت ها در سه ناحیه بالای ستون ، وسط ستون و پایین ستون قابل تعریف میباشند .

همچنین طول خاموت گذاری به دو صورت مستقیم و همچنین به صورت مضربی نسبت به ارتفاع ستون قابل تعریف می باشند .

 

 

 

 

توضیح در مورد Cover : عدد وارد شده به عنوان Cover در نرم افزار Etabs فاصله مرکز میلگرد های طولی تا پشت مقطع میباشد ، در صورتی که در نرم افزار ECD فاصله تا پشت خاموت به عنوان کاور در نظر گرفته شود نرم افزار ECD به صورت خودکار نصف قطر میلگرد های طولی و قطر خاموت را از عدد وارد شده در Etabs کسر مینماید و ضخامت پوشش بتن روی میلگرد ها را به عنوان Cover  در ترسیمات نمایش می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

ترسیم تیر ها :

با کلیک روی ترسیم تیر ها پنجره تنظیمات مربوط به تیر ها باز می شود .

در قسمت تنظیمات ،  روش ترسیم تیرها و مقیاس های مورد نظر جهت ترسیم انتخاب می شوند .

ترسیم پلان تیر ریزی :

جهت ترسیم پلان ستون گذاری و پلان تیر ریزی و همچنین دیوار های برشی مورد استفاده قرار می گیرد .

ترسیم و آرماتور گذاری تیر ها در مقاطع طولی :

با انتخاب این حالت مقاطع طولی تمامی تیرها در ارتفاع طبقات ترسیم میگردند و مقاطع عرضی نیز در زیر هر تیر نمایش داده میشود. ترسیم لیست میگرد ها نیز تنها در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد فعال میگردد.

ترسیم و آرماتور گذاری تیر ها در پلان :

با انتخاب این گزینه میلگرد های اصلی و تقویتی به تفکیک طبقات بر روی پلان در تیر ها نمایش داده میشوند و به تعداد طبقات پلان آرماتور گذاری ترسیم خواهد شد. مقاطع عرضی تیر ها نیز  در این حالت به صورت جداگانه ترسیم خواهند شد.

مقیاس :

ضریب فاصله ها به علت در نظر گرفتن مقیاسی متفاوت در راستای افقی و عمودی هنگام ترسیم می باشند تا فواصل مشخص تر باشند.

جدول میلگرد گذاری:

در صورتی که گزینه "ترسیم لیست میلگرد ها" علامت دار باشد؛ جدول میلگرد گذاری و لیستوفر میلگرد ها ترسیم خواهد شد.

 

در قسمت رنگ ها ، رنگ های  مورد نظر برای المان ها جهت ترسیم و همچنین ضخامت خطوط المان ها ، انتخاب

می شوند .

در قسمت اندازه فونتها ضریب مربوط به اندازه فونت ها تعریف میشود . با تغییر این ضریب اندازه فونت ها در مقیاس وارد شده ضرب میگردد.

 

قسمت آرماتورهای سراسری :

برنامه  ECD  پس از تعیین روش آرماتورگذاری توسط کاربر ،بر اساس آئین نامه ایران  آرماتور مورد نیاز تیر ها را به صورت خود کار تعیین می کند .

روش های معرفی  آرماتور سراسری:

در ابتدا کاربر باید سطح مقطع حداقل آرماتور را برای بالا و پایین تیر ها معرفی کند .

در این صورت نرم افزار آرماتور معرفی شده را به عنوان حداقل آرماتور مورد نیاز در مقطع در نظر می گیرد .

برای معرفی آرماتور ها می توانید تعداد و قطر آرماتور را معرفی کنید تا سطح مقطع محاسبه شود ، یا بصورت مستقیم سطح مقطع حد اقل را معرفی کنید .

 

 

تعیین آرماتور سراسری توسط نرم افزار به چهار  روش صورت می گیرد :

1-در نظر نگرفتن آرماتور تقویتی برای وسط :

در این روش برنامه ECD ، بر اساس خروجی های Etabs و دریافت اطلاعات مربوط به سطح مقطع فولاد مورد نیاز برای هر تیر ، آرماتور های تیر سراسری را به نوعی تعیین میکند که در وسط هیچ کدام از تیر ها نیاز به آرماتور تقویتی نباشد و تمامی آرماتور های تقویتی در محل اتصال تیر ها به ستون ها در نظر گرفته شوند .

طول مورد نیاز آرماتور های تقویتی نیز بر اساس آیین نامه ایران تعیین میگردد .

2-قرار دادن آرماتور حداقل برای آرماتور سراسری :

در این روش نرم افزار ECD بر اساس آیین نامه ایران وبا استفاده از  مقدار Fy و سطح مقطع تیر ، آرماتور حداقل مورد نیاز برای تیر ها را تعیین می کند و هر جا که مقدار آرماتور مورد نیاز بیشتر از مقدار حداقل باشد از آرماتور تقویتی استفاده می کند .

3- درنظر گرفتن درصدی از آرماتور ماکزیمم به عنوان آرماتور سراسری :

در این روش نرم افزار ECD مقدار ماکزیمم آرماتور محاسبه شده در مقطع را حساب کرده و آنرا در درصد عدد معرفی شده ضرب مینماید و آنرا به عنوان آرماتور سراسری قرار داده و سپس در هر جا که مقدار آرماتور مورد نیاز بیش از آرماتور سراسری باشد از آرماتور تقویتی استفاده خواهد کرد .

4- تعیین آرماتور های سراسری توسط کاربر :

در این روش در قسمت تیرهای سرتاسری قسمتی برای تعیین تعداد آرماتور سراسری توسط کاربر ایجاد میگردد و نرم افزار ECD تعداد و قطر وارد شده را به عنوان آرماتور سراسری در نظر گرفته و به صورت خودکار آرماتور های تقویتی مورد نیاز را محاسبه و ترسیم میکند .

 

 

 

 

 

 

 

 

روش های محاسبه آرماتور های تقویتی در ای سی دی:

پس از مشخص نمودن مقدار آرماتور های اصلی، مقدار آرماتور های تقویتی بر اساس اختلاف بین آرماتور مورد نیاز و آرماتور اصلی محاسبه میگردد و به سه روش مختلف قابل نمایش در ترسیمات میباشد.

 

روش اول :

با انتخاب گزینه "محاسبه خودکار آرماتور های تقویتی" ، تعداد آرماتور مورد نیاز بر اساس قطر معرفی شده توسط کاربر در هر طبقه محاسبه و در ترسیمات نمایش داده میشود.

روش دوم:

با انتخاب "درج مساحت آرماتور های تقویتی" ، مساحت مورد نیاز بر روی ترسیمات درج میگردد.

روش سوم:

با انتخاب گزینه "درج مقادیر تعریف شده توسط کابر" ، جدول بازه های مختلف مساحت و میزان آرماتور ها نمایان میگردد.

در این جدول بازه های مختلف سطح مقطع و میزان آرماتور مورد نیاز ، توسط کاربر قابل تعریف میباشد و نرم افزار ای سی دی با توجه به بازه های موجود میزان آرماتور تقویتی را در ترسیمات محاسبه و درج میکند.

به عنوان مثال مطابق جدول بالا در صورتی که سطح مقطع تقویتی مورد نیاز بین 6 الی 9 سانتی متر مربع باشد آرماتور تقویتی در ترسیمات [2φ18+1φ16]  خواهد بود و برای 3.3 الی 4.4 سانتی متر مربع [2 φ 16] منظور خواهد شد.

 

  توجه نمایید که برای هر بازه حداکثر 2 نوع قطر مختلف قابل تعریف میباشد و در صورتی که سطح مقطع آرماتور تقویتی مورد نیاز در هیچ بازه ای تعریف شده نباشد نرم افزار ای سی دی مساحت مورد نیاز برای آرماتور تقویتی را در ترسیمات درج خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

طول خم :

طول مورد نیاز برای خم های 90 درجه و 135 درجه بر اساس قطر میلگرد ها معرفی میگردند.

 

 

برای مثال در شکل بالا برای خاموت ها بیشترین مقدار 9 برابر قطر میلگرد و 75 میلیمتر در خم 135 درجه مورد استفاده قرار میگیرد.

 

ضوابط آئین نامه در  خاموت گذاری :

در این قسمت نحوه خاموت گذاری بر اساس ضوابط آئیین نامه ای انتخاب می شوند .

در صورت انتخاب گزینه «رعایت پارامتر های معرفی شده توسط کاربر» زبانه آخر(خاموت ها ) فعال شده و اطلاعات وارد شده توسط کاربر به عنوان پارامتر های ترسیم مورد استفاده قرار می گیرند .

ضوابط خاموت گذاری بر اساس شکل پذیری مطابق فصل بیستم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله » می باشند .

 

 

قطر خاموت مورد استفاده نیز در این قسمت قابل معرفی می باشد .

در قسمت خاموت ها فاصله خاموت ها در سه ناحیه ابتدای تیر  ، وسط تیر  و انتهای تیر قابل تعریف میباشند .

 

همچنین طول خاموت گذاری به سه روش قابل معرفی می باشد  ( خاموت گذاری در ناحیه بحرانی)

1- به صورت مستقیم فاصله ای که باید خاموت گذاری شود معرفی می شود .

2- نسبت به طول تیر که مضربی از عدد وارد شده در طول تیر می باشد .

3- نسبت به ارتفاع مقطع که از حاصلضرب عدد وارد شده در ارتفاع مقطع بدست می آید .

 

ویرایش دستی تیر های سراسری :

در این قسمت شما قادر خواهید بود که راستای تیر های سراسری را که توسط نرم افزار ای-سی-دی به صورت خودکار تشخیص داده شده است را ویرایش کنید .

تمامی تیر های هم راستا و غیر هم راستایی که از نظر اجرایی به عنوان تیر سراسری تعریف میگردند به صورت خودکار توسط نرم افزار ای سی دی تشخیص داده میشوند و لیبل بندی میگرند.

 

با راست کلیک کردن روی جدول تیر های سراسری منویی ظاهر میشود که می توانید از طریق آن یک ردیف را حذف کرده , ردیف جدید ایجاد کنید , و همچنین ستون آخر را حذف کرده و یا یک ستون جدید به آخر ستون ها اضافه کنید.

با انتخاب گزینه «ذخیره ترتیب تیرها»  ویرایش های صورت گرفته در تیرها قابل ذخیره برای بازیابی های بعدی خواهند بود . فایل ایجاد شده در این قسمت با نرم افزار اکسل نیز قابل ویرایش میباشد و با انتخاب گزینه «فراخوانی ترتیب تیرها» فایل ذخیره شده قابل بازیابی میباشد .

تمامی این قابلیت ها با استفاده از ابزار های موجود در بالای جدول تیر های سراسری نیز در دسترس میباشند.

توجه1 : هر ردیف از جدول به عنوان یک تیر سراسری در نظر گرفته میشود.

توجه2: اگر نام تیری را که وارد کرده اید در تیر ها موجود نباشد , نرم افزار به صورت خودکار آن را نادیده گرفته و تیر بعدی مورد بررسی قرار میدهد.

 

در قسمت تعیین آرماتور های سراسری , قطر آرماتور های اصلی مورد استفاده در بالای هر مقطع و پایین هر مقطع و تقویتی به میلیمتر برای هر طبقه وارد میشوند .

 

توجه:برای فعال شدن این قابلیت ها گزینه «فعال کردن قابلیت ویرایش دستی تیر های سراسری» باید فعال باشد .

 

 

ترسیم دیوار برشی :

در نرم افزار ECD انواع دیوار برشی که با روش های مختلف در Etabs مدل و محاسبه میشوند قابل ترسیم میباشد .

نحوه محاسبه و ترسیم مقاطع دیوار برشی در نرم افزار ECD بر حسب اینکه با کدامیک از روش های Simplified ، Uniform و یا  General در حالت Design یا Check در Etabs مدل و محاسبه شده باشند متفاوت می باشد .

تفاوت موجود در آرایش آرماتور ها و ترسیم مقاطع عرضی و قطر آرماتور مورد استفاده است.

 

رعایت نکات زیر در هنگام مدل کردن دیوار برشی در Etabs ، نتایج بهتری در هنگام ترسیم با نرم افزار ECD در پی خواهد داشت :

vبرای هر دیوار باید Pier معرفی شود ، زیرا خروجی های دیوار برشی بر حسب Pier ها میباشند و دیوار هایی که فاقد Pier باشند توسط Etabs محاسبه نخواهند شد.

vپیشنهاد میگردد که هنگام معرفی مقاطع دیوار در  SectionDesigner در دو طرف دیوار از آرماتور هایی با قطر برابر و آرایش یکسان (فاصله های برابر ) استفاده گردد ؛ در غیر اینصورت حالت بحرانی تر (قطر بیشتر و فاصله کمتر ) به عنوان آرماتور گذاری برای مقاطع دیوار در نظر گرفته خواهد شد .

vواحد ها هنگام خروجی کنترل گردند ،واحد current برای دیوار برشی و kg و cm هنگام خروجی ضروری میباشد . ( به قسمت تهیه فایل خروجی از Etabs مراجعه شود )

vپیشنهاد میگردد پیش از تهیه فایل خروجی از نرم افزار Etabs دیوار ها پنل بندی نگردند ، زیرا در صورت پنل بندی هر پنل به عنوان یک دیوار مجزا توسط Etabsدر نظر گرفته میشود که موجب شلوغ شدن نقشه های اجرایی تهیه شده توسط نرم افزار ECD به علت تعداد بالای دیوار ها  میگردد .

 

vدر قسمت پایین پنجره دیوار  برشی آیین نامه ای که دیوار با آن طراحی شده و واحد خروجی ها(current) که مشاهده میشود .

در قسمت های مربوط به مقیاس و رنگ ها همانند تیر ها و ستون ها نحوه نمایش ترسیمات تنظیم میگردد.

در صورتی که دیوار در حالت طراحی باشد با معرفی قطر آرماتور های طولی و برشی توسط کاربر ، نرم افزار ECD بر اساس خروجی های Etabs فاصله مورد نیاز بین آرماتورها را به صورت خودکار محاسبه مینماید و با فاصله مجاز وارد شده توسط کاربر مقایسه مینماید و فاصله نهایی را تعیین نموده و آرماتور گذاری را در مقاطع ترسیم مینماید .

توجه : مقادیر جدول زیر در حالتی که دیوار در حالت Check باشد استفاده نخواهد شد .

پس از ترسیم مقاطع دیوار برشی نوع دیوار هنگام مدل کردن (Simplified ، Uniform و یا  General) ، حالت Check  و یا Design و همچنین  Pier دیوارها در هنگام ترسیم مقاطع نشان داده خواهند شد .

ابزار :

با کلیک بر روی دکمه ابزار منوی امکانات ظاهر خواهد شد که با کلیک بر روی ایتم مورد نظر دستور اجرا خواهد شد.

منوی کنترل خطاها نیز از این قسمت با نام Check Errors قابل دسترس است. خطاهای موجود به همراه نام مقطع، طبقه، و شرح خطا نمایش داده خواهند شد .

خطاهای موجود در فایل خروجی Etabs و میزان نسبت تنش ها و میزان محدودیت آرماتورها در مقاطع و حداکثر و حداقل سطح مقطع مجاز  آرماتور نسبت به  مقاطع در این قسمت بررسی میگردند .

 

لازم است در صورت وجود خطا پس از برسی و رفع خطای موجود نسبت به تریسمات اقدام گردد.

توجه: حداکثر تعداد کاراکترهایی که در نامگذاری مقاطع تیر و ستون باید مورد استفاده قرار گیرد 9 حرف و در  combo  ها 7 حرف میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toolbarترسیمات:

Drawing Open: جهت باز کردن فایل ترسیمی است که قبلا ذخیره کرده ایم.

Save Drawing: جهت ذخیره فایل ترسیمی میباشد که در قسمت Save as type نوع فرمت خروجی آن قابل تنظیم خواهد بود.

Print Drawing: جهت چاپ کردن اشکال ترسیمی از این گزینه استفاده میشود.


در قسمت
 Device Print با کلیک بر روی دکمه Change  نام چاپگر ، سایز کاغذ و افقی یا عمودی بودن آن هنگام چاپ  قابل تنظیم خواهند بود.

در قسمت  Area Print و Window و سپس کلیک بر روی دکمه Pick محدوده پرینت قابل انتخاب خواهد بود .
 در قسمت
Scale Print مقیاس تنظیم میشود .
مثلا مقیاس 1:200
 به صورت 1mm=0.2 Drawing Units نوشته میشود.

با علامت دار کردن گزینهall colors to black Force تمام رنگ ها هنگام چاپ به رنگ سیاه تغییر رنگ میدهند.

دکمه Stamp : برای درج اطلاعات اضافی در هر صفحه هنگام چاپ میباشد.
این اطلاعات شامل  درج نام ترسیم ، تاریخ و زمان ، نام وسیله چاپ ، اندازه کاغذ و مقیاس میباشند .

 

 

طرح و توسعه آرتمن

www.irancivil.co.nr

www.ksoft.ir

info@ksoft.ir

 

مهندس کامیار باقری نژاد